Vtiskávací fáze


Od 3. do 7. týdne 


 V této fázi je zásadní proces "učení". V tuto dobu začíná socializace, která pokračuje i v dalších vývojových etapách. Proběhlé "vtištění či nevtištění" je částo nezvratné a jeho následky mohou štěně dohánět i v dospělosti.  Vývoj mozku ještě není ukončen, určité dozrávání mozkové tkáně nastává okolo pátého až šestého týdne. Zkracuje se doba věnovaná spánku a prodlužuje se doba aktivní činnosti. Pomalu zaniká sací reflex. První sociální aktivitou je převalení se na záda, což má za cíl odradit dospělého psa od útoku. Od 30. dne se rozvíjí sociální chování mezi sourozenci, štěně už jen bezmyšlenkovitě nechňape, ale očekává sourozencovu reakci, objevují se první výzvy ke hře. Štěňata bulteriérů se navzájem silně koušou a toto kousání není pudově tlumeno jako u většiny jiných psích plemen, proto mohou mít v době odběru na sobě jizvičky z prvních šarvátek. Kousání štěňata směřují většinou k tváři. V loveckých hrách se objevují první číhavé skoky. Matka (nebo rodiče, jsou li oba ve stejné domácnosti) ještě štěňátka neusměrňují, mírné pokusy o jejich ukáznění se objevují na konci této fáze.
 Ve fázi vtiskávání i v následující fázi je potřeba intenzivní styk s lidmi. Štěňata s malým, nebo chybějícím kontaktem se později k cizím lidem chovají odtažitě a nejistě, případná bázlivost může vést i k agresi. Dobře socializovaná štěňátka se v dospělosti stávají sebejistými a společenskými psy. Hru s dětmi je vhodné oboustranně usměrňovat.
 Stále je pro štěně vhodné se setkávat i s jinými psy.