Socializační fáze


Od 7. do 12. týdne 


 V této době se utváří složité společenské vztahy mezi psy i mezi člověkem a psem. Vývoj mozku je ukončen, stejně tak i senzitivní fáze pro vtiskávání. Pokud se tedy štěně dosud nesetkali s člověkem, nepomůže už žádná péče a úsilí a psík si nevytvoří žádné žádoucí společenské vztahy k lidem. Štěně odchází od chovatele k novému majiteli a dostává se mu tím individuální péče a výchovy, která tvoří základ pro celý budoucí výcvik. Učí se pomalu hygienické návyky, proto je třeba řádně udržovat čistotu v bytových prostorách, štěně se vyprazdňuje často tam, kde cítí pachová označení dřívějšího použití. Naplno se také probouzí zvědavost, štěně poznává své okolí pomocí čichu a chuti a samozřejmě chce vše kousat. 

 Se sedmitýdenním štěňátkem je vhodné začínat s pětiminutovými procházkami a postupně je prodlužovat na třicet minut. Na procházkách usměrňujeme jeho reakce na podněty, vytváříme první návyky a učíme první zákazy. Také se při nich utužuje vztah mezi psíkem a majitelem. 

 Od osmého týdne začíná rozeznávat známé a neznámé osoby. Přesto by správně socializované štěňátko mělo každého vítat a neprojevovat přílišnou plachost. 

 Jak naučit správnému chování u krmení

Zdroj: kniha Bulteriéři (Martin Říha)