Puberta


Od 6. do 8. měsíce

V tomto období dochází k dozrávání pohlavních žláz ; u fen se většinou objevuje první hárání, u psa zvedání nohy při čůrání a značkování.

 První hárání u fenky nemá tak výrazný průběh jako hárání, která budou následovat. Fena působí zmateně, zalézá do koutů, je roztržitá, nemá zájem o práci, ani hry,..  

U psa se pravděpodobně mění jeho pach, protože dospělí psi je začínají brát, jako svou konkurenci. Již objevuje svou sexualitu, kterou ještě neumí usměrnit. 

 Ještě před nástupem fyziologické sexuality se puberta projeví v psychické oblasti; z poslušného psa se stává náladové a  neposlušné zvíře. Naštěstí po odeznění puberty se vše vrátí do starých kolejí. 

 Puberta zastaví růst do výšky, ale organismus potřebuje ještě tak rok, aby zmohutněl a plně dozrál. Dochází k fetalizaci, neboli zástavě vývoje některých povahových rysů.