AktivitySportovní a jiné využití

   K nejvíce vyhledávaným sportovním disciplínám patří nyní agility, coursing, dogtrekking, flyball, dogfrisbee, ale i dogdancing.
   Výbornou a pro praktické užití v každodenním životě nadmíru užitečnou volbou je výcvik poslušnosti, obedience či sportovní výcvik, vzhledem k jisté tvrdohlavosti bulteriéra se ale jedná o velkou výzvu nejen pro psa, ale zejména pro jeho majitele. 

   Bulteriér se může dobře uplatnit i při pachových či dokonce speciálních záchranářských pracích, kdy dostává zasloužený prostor jeho dobrý čich.

    V České republice existuje i několik bulteriérů, kteří úspěšně složili canisterapeutickou zkoušku.