Kolenní čéška


Luxace patelly

Kongenitální

Zdroj: Bulteriéři (Martin Říha) 

 Kolenní kloub vytváří pohyblivé spojení mezi kostí stehenní a kostmi bérce (holenní a zakrnělá lýtková). Kloub je doplněn čéškou (patellou), to je malá kost, která je k ostatním kostem připojena pouze vazy. Nachází se na konci kosti stehenní mezi dvěmi hrboly. Je li koleno zdravé a správně vyvinuté, pak se čéška pohybuje jen mezi těmito hrboly, ale při luxaci patelly dochází k posunutí čéšky mimo a tím dojde k vykloubení kolene. 

   Jedná se většinou o vadu dědičnou, ale může být i způsobená různými faktory. 

   Pokud dojde k přemístění čéšky dovnitř kolena, je to mediální luxace, pokud vně pak se jedná o laterální luxaci. 

   Změna na kostře pánevní končetiny :

- vybočená kyčel (COXA VARA) 

- koleno vbočené do "O" (GENU VARUM) 

- mělká kladka

- nedokonale vyvinutý vnitřní hrbol kosti stehenní 

- vnitřní otočení drsnatiny

- vnitřní zaoblení horní části kosti holenní 

- vnitřní vtáčení prstů 

Stupně postižení :

0 - čéška nemůže být luxována (zdravý kloub) 
1 - manuálně může dojít k luxaci patelly, ale sama se okamžitě vrací zpět 
2 - čéška se samovolně vykloubí, ale může se vracet zpět 
3 - vykloubení čéšky je trvalé, dá manuálně vrátit, ale poté opět luxuje
4 - čéška je vykloubena a zpět ji nelze vrátit ani manuálně