Rally Obedience


Rally Obedience (RO)- "sport pro každého"

  Tento sport vznikl r. 1990 v USA. 

   Jedná se o poslušnostní parkur s kartami při němž se pes pohybuje u nohy psovoda. Odměňovat se pes smí pouze u karty se "smajlíkem". Na psa se během parkuru smí mluvit, ale nesmí být korigován tělem psovoda, ani vodítkem. Cílem je, projít parkur v co nejkratším čase, maximálně však do 4 minut. 

  Pes může mít pevný hladký obojek, nebo postroj.

  Před začátkem soutěže má psovod 10 minut na prohlídku parkuru. Před samotnou soutěží má psovod se psem 30 vteřin čas na přípravu v přípravném prostoru.

   Kategorie:

RO-Z - Parkur se skládá z 15–18 karet určených pro třídu začátečníků. Soutěžící se může zúčastnit s vodítkem i bez něj. 

RO1 - Parkur se skládá z 18–20 karet určených pro třídy RO Z a RO 1. Soutěžící se může zúčastnit s vodítkem i bez něj.

RO2 - Parkur se skládá z 20–22 karet určených pro třídy RO Z, RO 1 a RO 2. Soutěžící se může zúčastnit pouze bez vodítka.

RO3 - Parkur se skládá z 22–24 karet určených pro třídy RO Z, RO 1, RO 2 a RO 3. Soutěžící se může zúčastnit pouze bez vodítka.

RO-V - Startovat mohou jen psi starší 8 let. Tato kategorie je dobrovolná, ale pokud již pes jednou v této třídě startoval, nesmí startovat v jiné. Parkur se skládá z 12 karet vybraných pro tuto třídu a týmu se neměří čas. Tým může startovat s vodítkem i bez vodítka. Psovod může u každého cvičení zopakovat jednou povel bez ztráty bodů a může psa odměňovat kdykoliv, aniž by přerušil průběh cvičeni.14. 10. 2023

RO neoficiální závod Nymburk,

zúčastnila jsem se s Assumi a s Conorem, zatím zcela mimo hodnocení, přesto to bylo velmi zajímavé a přínosné. 

Fotografie z akce (ostatních závodníků) 😊


Tréninky průběžně-

        trenérka Michaela Chábová 


24. 02. 2024

Dvojzkoušky Obořice - třída ROZ

🐾 Assumi Lapis Bull ív Rosse 


První zkouška- 69 b. (OB- obstála)

Druhá zkouška- 76 b. (D- dobrý)


20. 04. 2024

Třešťské dvojzkoušky 

🐾 Assumi Lapis Bull ív Rosse 

neměla svůj den- 2x neobstála 

🐾 Conor MG Wolf in Love 

První zkouška- 72 b. (D- dobrý)

Druhá zkouška- 84 b. (VD- velmi dobrý)


06. 2024

Dvojzkoušky Kozly Tišice - Conor MG Wolf in Love