Standart (ze stránek KABT)


Plemenný standart

Zdroj: Klub anglického bulteriéra KABT
 
Překlad: Ing. Kateřina Bečková
 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.

VYUŽITÍ: Teriér

KLASIFIKACE FCI:

Skupina III. Teriéři

Sekce 3 Teriéři typu bulteriéra

Pracovní zkoušky volitelné

 Průměrná délka života:   10 - 14 let


 Zkratky: BT  (anglický bulteriér - standart) 

                MBT (miniaturní bulteriér) 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:

  První standard plemene vypracoval v roce 1850 James Hinks, který prováděl selekci na hlavu vejčitého tvaru. Toto plemeno bylo poprvé vystavováno ve své dnešní podobě na výstavě v Birminghamu v roce 1862. Klub "Bull Terrier Club" byl založen v roce 1887. Skutečnou zajímavostí tohoto plemene je, že standard říká poměrně uváženě, že

 "Nejsou stanoveny výškové ani váhové limity, ale pes musí působit dojmem maximální substance pro psa dané velikosti v odpovídající kvalitě a pohlaví. Pes musí vždy působit vyváženým dojmem."

  Menší varianta bulteriéra je známá již z první poloviny 19. století, ale její obliba před první světovou válkou klesla a z registru anglické kynologické organizace Kennel Club byla vyřazena v roce 1918. V roce 1938 se o oživení postaral plukovník Richard Glyn a skupina spřízněných nadšenců, kteří založili klub Miniature Bull Terrier Club. Standard miniaturního bulteriéra odpovídá standardu bulteriéra s výjimkou limitu výšky.

CELKOVÝ VZHLED:

  Pes silné konstituce, svalnatý, vyvážený a aktivní, s bystrým, rozhodným a inteligentním výrazem. Jeho jedinečnou vlastností je klabonosá hlava vejčitého tvaru. 

  Bez ohledu na velikost musí být jasně vyjádřen pohlavní výraz - psi samčí a fenky samičí.

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: 

  Udatný, odvážného ducha, milující zábavu. Je vyrovnaného temperamentu a je schopen disciplíny.

  Třebaže je tvrdohlavý, je mimořádně přátelský k lidem.

HLAVA: 

   Hlava dlouhá, mohutná a správně hluboká, nikoliv však hrubá. Při pohledu zepředu má hlava vejčitý tvar a je zcela vyplněna. Na jejím povrchu nejsou žádné prohlubně ani prolákliny. Profil je od vrcholu mozkovny ke špičce nosu mírně zakřivený dolů.

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: 

   Temeno mezi ušima je téměř ploché.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba:

   Měla by být černá. Špička nosu je zahnutá dolů. Nosní otvory jsou dobře vyvinuté.

Pysky: 

  Suché a přiléhající.

Čelisti / zuby:

  Dolní čelist hluboká a silná. Zuby jsou zdravé, čisté, dobré velikosti, pravidelně rozmístěné s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: Zdají se být úzké a trojúhelníkové, šikmo posazené, černé nebo co nejtmavěji hnědé, takže se zdají být téměř černé, a mají pronikavý lesk. Vzdálenost od špičky čenichu k očím je poněkud větší než od očí k vrcholu mozkovny. Modré nebo částečně modré oko je nežádoucí

Uši: 

   Malé, tenké a nasazené blízko sebe. Pes by měl být schopen uši udržet toporně vzpřímené. V takovém případě uši směřují přímo vzhůru.

KRK:

   Velmi svalnatý, dlouhý, klenutý, od plecí se zužuje k hlavě a nemá volnou kůži.

TRUP:

   Trup je dobře zaoblený, se znatelným klenutím žeber a velkou hloubkou od kohoutku k hrudní kosti, takže hrudní kost je blíže zemi než břicho.  

Hřbet: 

  Krátký a pevný, hřbetní linie probíhá za kohoutkem vodorovně, bedra jsou mírně klenutá.

Bedra: 

  Široká, dobře osvalená.

Hrudník:

  Při pohledu zepředu široký.

Dolní linie a břicho:

  Od hrudní kosti k břichu tvoří ladnou křivku směřující vzhůru.

OCAS:

   Krátký, nízko nasazený a vodorovně nesený. U kořene je silný a zužuje se do jemné špičky.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: 

   Pes musí stát pevně na končetinách a ty musí být postaveny dokonale rovnoběžně. U dospělých psů délka hrudních končetin přibližně odpovídá hloubce hrudníku. 

Plece: Silné a svalnaté, aniž by byly příliš těžké. Lopatky široké, ploché a těsně přiléhající ke stěně hrudníku. Jejich sklon dozadu je výrazný, směřují šikmo vzhůru. V ramenním kloubu svírají lopatky téměř pravý úhel s pažní kostí.

Loket: Držen přímo a je silný.

Předloktí: Hrudní končetiny mají velmi silné kosti s kruhovým průřezem.

Přední nadprstí (zápěstí): Svisle postavené.

Přední tlapy: Kulaté a kompaktní, s dobře klenutými prsty.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Pánevní končetiny při pohledu zezadu rovnoběžné.

Stehno: Svalnaté.

Koleno: Kloub je dobře zaúhlený.

Lýtka a holeně: Dobře vyvinuté.

Hlezna: Dobře zaúhlená.

Zadní nadprstí (nárt): Kosti k tlapě krátké a silné.

Zadní tlapy: Kulaté a kompaktní, s dobře klenutými prsty.

CHODY / POHYB:

    Pohyb je pevně svázaný, plynulý a pokrývající půdu volnými, lehkými dlouhými kroky, typicky působí elegantně a čile.

V klusu je pohyb vpředu i vzadu rovnoběžný, ke středové linii směřuje jen ve vyšších rychlostech; hrudní končetiny dosahují daleko dopředu a pánevní končetiny se plynule pohybují v kyčlích, dobře pruží v kolenou i hleznech a poskytují pohybu silný impuls vycházející zezadu.

KŮŽE:

Těsně obepíná tělo psa. 

Srst: 

  Krátká, hladce přiléhající, rovná a na omak drsná s jemným leskem. V zimě se může vyskytovat jemná podsada.

Barva: 

  U bílých je srst čistě bílá. Pigmentace kůže a znaky na hlavě se nepenalizují. U barevných jedinců barva převládá; Všechny odstíny jsou rovnocenné, žíhané se dává přednost. Černá žíhaná, červená, žlutá a tříbarevná jsou přijatelné barvy. Tečkování v bílé srsti je nežádoucí. Modrá a játrová jsou vysoce nežádoucí.


Standard miniaturního bulteriéra odpovídá standardu bulteriéra s výjimkou následujících bodů:


VELIKOST A HMOTNOST:   

   Výška by neměla přesáhnout 35,5 cm (14"). Pes musí působit dojmem substance odpovídající jeho velikosti. Váhové limity nejsou stanoveny. Pes musí vždy působit vyváženým dojmem."

VADY:

  Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být posuzována jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

  • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
  • Modré oko
  • Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: 

  Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


   Plemenný standard určuje veškeré požadavky, které jsou kladeny na ideálního jedince danného plemene. Nehovoří pouze o exteriéru, ale také o povahových rysech.

PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ

   Pro řádné uchovnění bulteriéra je nutné splnit podmínky stanovené Klubem Anglického Bull Terriera.
   Po dovršení věku devíti měsíců musí pes absolvovat tzv. popisný svod, kde jsou posuzovány jeho exteriérové i povahové kvality. Další nezbytností je úspěšná účast daného jedince (opět ve věku vyšším než devíti měsíců) na výstavě národní, mezinárodní, klubové nebo speciální v Česku, či v zahraničí (v režii FCI), a to u feny s výsledkem nejhůře "velmi dobře" a u psa s výsledkem "výborně".

   Velký důraz je kladen na prevenci dědičně podmíněných onemocnění, a tak mezi povinné podklady patří též lékařská dokumentace obsahující výsledky odborného vyšetření sluchu, srdce, funkce ledvin a luxace čočky.